Privacy policy

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți-parteneri a datelor cu caracter personal de către Asociația Moașelor Independente având următoarele date de identificare: sediul social în Buzău, jud. Buzău, Str. Victoriei nr. 16, cod fiscal CIF 31853156, este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 37/2013, cont bancar deschis la Banca Unicredit, IBAN RO13BACX0000000865385001, având sediul secundar și adresa de corespondență în București, Sector 2, Str. Marcel Iancu Nr. 11, reprezentată legal de Tudose Melania, cu funcția de Președinte fondator (denumit în continuare „AMI”), în calitate de deținător al site-ului www.moasele.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

AMI se angajează să respecte prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”);

AMI are obligația de a se asigura că angajații și/sau alți terți colaboratori sunt informați și instruiți cu privire la prevederile legale în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal;

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale vizitatorilor Site-ului, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formularul de contact, concursuri, prin utilizarea Site-ului sau a altor contacte off-line.

 Prezenta politică de confidențialitate descrie:

• Categoriile de persoane vizate, ce tipuri de date cu caracter personal colectăm și procesăm;
• Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
• Cui îi putem dezvălui datele personale.
• Durata procesării acestor date;
• Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI DATE PRELUCTRATE

Obținem informații personale de la dumneavoastră atunci când solicitați informații legate de activitățile noastre, vă înregistrați în evidențele asociației www.moasele.ro, ne trimiteți un e-mail, faceți o donație sau ne oferiți informații personale sub altă formă. Uneori, putem obține informațiile dumneavoastră personale de la terți, numai dacă aceștia ne-au prezentat în prealabil dovezi oficiale că ați acceptat ca datele dvs. personale să fie comunicate și către alte organizații.

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la vizitatorii Site-ului, pentru a procesa și a răspunde solicitărilor transmise prin intermediul site-ului nostru, înregistrarea donațiile primite prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care vizitatorii s-au abonat în timp ce vizitau site-ul nostru sau pe altă cale.

Colectăm informații generale despre felul în care Site-ul nostru e utilizat, precum paginile vizitate sau zone de interes pentru utilizatori. Folosim această informație pentru a ne îmbunătăți conținutul Site-ului nostru și pentru a oferi o experiență mai bună pentru vizitatori. Pentru mai multe informații legate de website, vă rugăm să verificați politica noastră de cookies.

Persoane Vizate ale căror Date cu caracter personal vor face obiectul Prelucrării în temeiul prezentei politici :

 ☒       Persoane fizice majore și minore prin reprezentanții săi, beneficiari finali ai activităților desfășurate în cadrul programelor AMI;

☒        Rude și aparținători ai persoanelor fizice destinatari finali ai activităților/sponsorizărilor conform programelor desfășurate de AMI;

☒        Sponsori persoane fizice majore sau Reprezentanți ai Sponsorilor;

 

Categoriile de date prelucrate sunt: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, CNP, IBAN. În cazul solicitării de servicii medicale se vor solicita și date legate de istoricul medical. 

DESTINATARI AI DATELOR

AMI poate transfera datele în temeiul prezentei Politici de Confidențialitate, următoarelor categorii de Destinatari care au și ei la rândul lor elaborate politici de confidențialitate privind protecția datelor personale:

☐        Sponsori, parteneri, afiliați ai AMI;

☐        Autorități publice relevante în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Sponsorului;

☐        Unități medicale publice sau private, prestatoare de servicii medicale promovate de AMI sau cu care AMI colaborează;

☐  Platforme de socializare online și Vizitatori ai platformelor de socializare.

 

În eventualitatea în care unii destinatari ar fi situați în afara Uniunii Europene, AMI va efectua aceste transferuri numai în cazul în care există un temei legal pentru aceasta, inclusiv către un destinatar care se află: (i) într-un stat care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, sau (ii) în baza unui acord care întrunește cerințele Uniunii Europene cu privire la transferul de date personal către persoane împuternicite stabilite în afara Uniunii Europene.

De asemenea, pentru a putea primi donații, AMI folosește platforma de plăți online Stripe și PayPal, care are propria politică de confidențialitate.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

AMI poate prelucra datele care îi sunt transmise de către  persoanele vizate în următoarele scopuri:

-        în vederea gestionării întrebărilor și sesizărilor dvs.;

-        procesarea donațiilor făcute on-line;

-        oferirea de informații legate de activitatea AMI, a campaniilor și evenimentelor, precum și a serviciilor noastre;

-        acordul cu obligațiile legale, politicile și procedurile asociației;

-        informările privind destinația sumelor donate;

-        în scopul promovării și popularizării imaginii AMI și a activităților sale;

-        în scopul strângerii de fonduri;

-        în scopul facilitării accesului la servicii medicale;

-        în scopul beneficierii de activități desfășurate prin programele AMI;

-        îndeplinirea unui interes legitim al AMI fără scop comercial.

Asociația AMI prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului care doresc să primească ajutor din partea organizației sau care doresc să colaboreze în calitate de sponsor.

Asociația AMI prelucrează datele personale menționate mai sus doar în scopurile menționate anterior și cu scopul de a salva în contul de administrare al organizației solicitarea ta și pentru a putea transmite mesaje recurente (în cazul în care soliciți abonare la serviciul de newsletter al organizației).

În cazul în care nu dorești ca datele tale personale să fie prelucrate, poți lua legătura cu organizația pentru a le transmite un mesaj sau o ofertă de ajutor prin mijloacele proprii de comunicare, utilizând datele de contact puse la dispoziție de AMI în acest document cât și pe Site-ul nostru.

DURATA PROCESĂRII 

Intenționăm să păstrăm datele persoanelor vizate cu caracter personal pe durata contractelor/ colaborărilor încheiate, dacă este cazul, în conformitate cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract/colaborare sau unui altfel de acord, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

 Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

- șterse sau distruse în siguranță;

-transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă se solicită dezabonarea de la serviciul nostru de newsletter.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor care este în vigoare începând cu 25 Mai 2018, în calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi:

·      Dreptul de a accesa informațiile personale - vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

·      Dreptul de a solicita ca informațiile personale să fie rectificate sau șterse - vă permite să obtineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte care vă privesc, având astfel dreptul să obtineți completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare cât și dreptul să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul atunci când prelucrarea avea ca temei consimțământul Dvs. sau datele au fost prelucrate ilegal, etc.);

·      Dreptul de a restricționa procesarea informațiilor personale - vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

·      Dreptul de a obiecta - vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

·      Dreptul de a face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă Asociația Moașelor Independente având următoarele date de identificare: sediul social în Buzău, jud. Buzău, Str. Victoriei nr. 16, cod fiscal CIF 31853156, este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 37/2013, cont bancar deschis la Banca Unicredit, IBAN RO13BACX0000000865385001, având sediul secundar și adresa de corespondență în București, Sector 2, Str. Marcel Iancu Nr. 11,  e-mail: contact@moasele.ro  .

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem la  întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

           SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor tale personale este o preocupare majoră a Asociației AMI, de aceea toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe www.moasele.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Asociația AMI folosește toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții depline de securitate și confidențialitate.

Asociația AMI se angajează să nu dezvăluie datele personale cu privire la vizitele tale pe www.moasele.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în acest document.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

 

MODIFICĂRI

Această politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 05 mai 2023.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată și în viitor.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru. Astfel, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind modalitatea în care sunt prelucrate datele dumneavoastră, vă recomandăm să verificați periodic acest document.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.

Vă reamintim că ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea unei solicitări prin e-mail, la adresa contact@moasele.ro , prin poștă sau curier la adresa Mun. București, Sector 2, str. Marcel Iancu nr.11. Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. Fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii.

Asociația Moașelor Independente
CUI 31853156
Înregistrată cu nr. 1578/A/2013
Punct de lucru: str. Marcel Iancu 11
București, Sector 2
Sediu: str. Victoriei 16, camera 046, Maternitatea Buzău, jud. Buzău
Copyright © 2023 Association of Independent Midwives. All rights reserved.
en_USEN