Terms and conditions

Termenii și Condițiile stabilesc termenii și condițiile generale și speciale de utilizare a site-ului „moasele.ro” de către potențialii vizitatori, donatori sau beneficiari.

moasele.ro” (în continuare denumit „Site”, „Platformă”, „moasele.ro”, „www.moasele.ro”) este interfața Asociației Moașelor Independente (AMI) fiind realizat și operat de aceasta.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document deoarece, prin folosirea acestui site, acceptați automat toate clauzele prevăzute în cadrul acestui document cu Termeni și Condiții.

Orice informație cu caracter personal sau materiale care conțin date personale transmise către site-ul moasele.ro se supun prevederilor Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest site.

TERMENI

Asociația AMI este o organizație nonprofit care, de peste 10 ani, își desfășoară activitatea în beneficiul sănătății reproductive din România. Misiunea organizației este susținerea și dezvoltarea profesiei de moașă în vederea promovării și îmbunătățirii sănătății reproducerii prin acțiuni și activități medicale și de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă, prin furnizarea de servicii medicale și educative în domeniul materno-infantil precum și prin furnizarea de servicii sociale, de sprijin umanitar și asistența de urgență în caz de calamitate.

ASOCIAȚIA AMI are sediul social în Buzău, jud. Buzău, Str. Victoriei nr. 16, cod fiscal CIF 31853156, este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 37/2013, cont bancar deschis la Banca Unicredit, IBAN RO13BACX0000000865385001, având sediul secundar și adresa de corespondență în București, Sector 2, Str. Marcel Iancu Nr. 11, reprezentată legal de Tudose Melania, cu funcția de Președinte fondator.

Obiectivul site-ului www.moașele.ro este acela de a pune la dispoziția comunității, în special femeilor, tinerilor și familiilor, următoarele resurse: informare și îndrumare pentru accesarea serviciilor medicale privind sănătatea reproducerii, vaccinare și servicii medicale prestate de moașă, educare, consultanță și informare privind planificarea familială/nașterea naturală/alăptarea, servicii sociale, sprijin umanitar in cazuri de calamitate sau conflict armat, precum și acoperirea altor nevoi de bază ale solicitanților de servicii.

În același timp, persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității organizației) activitățile AMI în susținerea misiunii sale, o pot face printr-o donație prin intermediul site-ului moasele.ro cu respectarea Termenilor și condițiilor.

CONDIȚII GENERALE

Prin simpla accesare a acestui site ați agreat necondiționat condițiile de utilizare prezentate.

AMI își rezervă dreptul de a modifica sau completa oricând Termenii și Condițiile de utilizare ale acestui site. Modificările și/sau completările vor intra în vigoare în momentul menționării lor în cadrul acestui site.

Orice informație, conținută în orice tip de material de pe acest site, realizat sau pus la dispoziție de către AMI, va fi considerată ca având în mod exclusiv o natura generală și un simplu scop de informare.

AMI nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio consecință considerată ca fiind cauzată sau având doar legătură cu orice acțiune sau inacțiune care poate fi determinată de interpretarea oricărui material conținut de acest site.

Depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest site, însă nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest site nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest site se va face pe propria dumneavoastră răspundere. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și conținutului de pe acest site.

AMI depune eforturi permanente pentru a asigura buna funcționare și o maximă securitate a acestui site. Cu toate acestea, AMI nu își asumă nicio obligație și nu garantează în niciun fel că acest site este în mod permanent operațional și lipsit de orice defecte funcționale.

Este interzis încărcarea de fișiere care conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților AMI sau proprietăților altor persoane.

Este interzis afișarea pe sau transmiterea către acest site a oricărui material neautorizat incluzând dar fără a se limită la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale AMI sau ale terților.

Acest site poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate și nu se află sub controlul AMI. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la condițiile de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în niciunul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe răspunderea exclusivă a persoanei care le utilizează.

CONDIȚII SPECIALE

Prin contribuția financiară oferită, ( sau orice contribuție prin bunuri sau servicii) susținătorul AMI este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută Asociației Moașelor Independente definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.

 • Donațiile vor fi folosite de către AMI pentru a susține proiectele conform scopului și obiectivelor Organizației.

 • AMI își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.

 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, „Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contribuitor/donator și Asociația Moașelor Independente.

Tipurile de donații

Persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani sau juridice pot susține financiar activitatea AMI prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către AMI prin intermediul platformelor Stripe și PayPal și/sau prin transfer bancar direct în contul AMI.

 2. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.

 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării nr. 32/1994 sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este  de acord să plătească către AMI valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.

Valoarea donației recurente poate fi modificată oricând cât și solicitarea de încetare a plăților, printr-un mail la adresa contact@moasele.ro.

Modificarea valorilor donației sau Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația AMI de a rambursa sumele deja primite.

Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.

Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.

Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea „Returnarea și anularea donațiilor”.

 Administrarea donațiilor

Toate donațiile către AMI se vor face prin intermediul paginii  „Donează”de pe site-ul moasele.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă AMI, sau prin transfer bancar în conturile AMI.

Donațiile către AMI ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar AMI.

Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către AMI.

Din momentul în care donația este procesată, AMI va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul poate primi anumite beneficii de promovare a donației în campaniile AMI .

Returnarea și anularea donațiilor

AMI își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau obiectivele AMI sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația AMI.

AMI își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determina că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens, dacă va fi cazul. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care AMI hotărăște rambursarea donației, în contul din care a fost făcută plata.

Transparența donațiilor

În vederea asigurării unei transparențe a donațiilor, AMI își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului;

 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției ;

 • Efectua orice alte investigații în conformitate cu dispozițiile prezentului document;

 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de AMI în conformitate cu clauzele prezentului document, AMI poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori se impune acest lucru.

Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de AMI. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către AMI, titularul acestui drept.

Este strict interzisă folosirea acestui Site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului său a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea moasele.ro sau a AMI sau a partenerilor săi din proiecte.

AMI va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

 Modificări Termeni și Condiții de utilizare Site

„Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și AMI în privința utilizării www.moasele.ro

AMI  își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi „Termeni și Condiții " în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în acest document vă rugăm să ne scrieți la adresa contract@moasele.ro  sau prin poștă sau curier la  adresa: Strada Marcel Iancu nr. 11, sector 2, București, România.

Prezentul document cu Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 05.05.2023.

Asociația Moașelor Independente
CUI 31853156
Înregistrată cu nr. 1578/A/2013
Punct de lucru: str. Marcel Iancu 11
București, Sector 2
Sediu: str. Victoriei 16, camera 046, Maternitatea Buzău, jud. Buzău
Copyright © 2023 Association of Independent Midwives. All rights reserved.
en_USEN